TRANSPORTO
INFRASTRUKTŪROS
TYRIMŲ CENTRAS


VšĮ Transporto infrastruktūros tyrimų centras


Vadovai

Direktorius Dr. Mindaugas Dimaitis +370 698 48286
mindaugas.dimaitis@titc.lt
Projektų koordinatorius Dr. Saulius Zadlauskas +370 612 30076
saulius.zadlauskas@titc.lt


Finansų grupė

Grupės vadovė Rūta Akelaitienė +370 615 83769
ruta.akelaitiene@titc.lt
Finansininkė Jūratė Kiškienė +370 698 03462
jurate.kiskiene@titc.lt


Veiklos organizavimo grupė

Grupės vadovas Arūnas Pacauskas +370 644 90432
arunas.pacauskas@titc.lt


Informacinių sistemų ir duomenų tvarkymo grupė

Grupės vadovas Vygandas Mocekainis +370 698 59145
vygandas.mocekainis@titc.lt


Kelių tyrimų grupė

Grupės vadovas Mindaugas Naujokaitis +370 616 89670
mindaugas.naujokaitis@titc.lt


Intelektinių transporto sistemų grupė

Grupės vadovas Dr. Andrius Kairys +370 682 53972
andrius.kairys@titc.lt


Infrastruktūros tyrimų grupė

Grupės vadovas Paulius Paplauskas +370 615 84250
paulius.paplauskas@titc.lt


Tiltų metinių apžiūrų grupė

Grupės vadovas - -


Tiltų būklės stebėsenos ir bandymų grupė

Grupės vadovė Violeta Gaidienė +370 614 26551
violeta.gaidiene@titc.lt


Geodezinių ir kadastrinių matavimų grupė

Grupės vadovė Atėnė Žemaitienė +370 657 69524
atene.zemaitiene@titc.lt

 


      Rekvizitai

      Kontaktai

I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas
Įmonės kodas
PVM mokėtojo kodas
Atsisk. sąsk. Nr.
AB „SwedBank“

Telefonas   (8 37) 22 66 38
Faksas      (8 37) 20 56 19
El. paštas   info@titc.lt